Jmenování Ing. Dulavy do funkce ředitele Sadů Životice

Vážení zákazníci, příznivci Sadů Životice,

Dovoluji si Vám oznámit, že dnem 1.10.2017 byl do funkce ředitele Sadů Životice jmenován Ing. Jiří Dulava. Ing. Dulava je velmi zkušeným manažerem, který byl léta v různých vedoucích pozicích.

Zároveň bych chtěl touto cestou poděkovat končícímu řediteli panu Ing. Dušanu Kokoškovi, který odchází z důvodu dosažení důchodového věku. Pod jeho vedením se Sady Životice staly úspěšnou sadařskou firmou. Ing. Kokoška bude v budoucnu působit jako poradce, byla by škoda jeho letitých zkušeností dále nevyužívat.

Veškeré kontakty na Sady Životice zůstávají zachovány a naleznete je na adrese http://www.sadyzivotice.cz/.

Ing. Stanislav Fridrich
jednatel

Napsat komentář