V sadech jsou nyní rozmístěny hnízdní budky pro zpěvné ptactvo a sovy

Společnost Sady Životice ve spolupráci s ZO ČSOP 69/04 v Havířově investovala do posílení biologické ochrany ovocných stromů formou rozmístění hnízdních budek pro zpěvné ptactvo a sovy. Budky byly rozmístěny za pomocí dětí z této organizace v březnu 2019 ve dvou sadech a jejich těsném okolí.

Členové této ZO ČSOP se budou rovněž po několik let starat o čištění budek a jejich kontrolu a údržbu.

Tímto vedení organizace děkujeme za podporu.

V maximální možné míře také přizpůsobujeme kosící práce s ohledem na hnízdění drobné pernaté zvěře, která se v sadech pohybuje. I v tomto případě jde o posilování biologické ochrany.

Napsat komentář